TV 3 Du är vad du äter 2009.

Förra veckan sändes ”Du är vad du äter” som spelades in i Capital Bikepark.Jag (Andreas Lindqvist) istruerade efter som jag precis innan inspelning tagit bort mitt gips blev det lite cykling & mer prat. Var kul & se dom andra cykla

Tv recording in Capital bike park for TV3 and the program”Du är vad du äter”

Här har vi deltagarna.

Konstapel Skipper med batong.