MEDLEMSKAP

Capital Bikepark inomhushall vid Visättra Sportcenter

För att åka i hallen så krävs det giltigt medlemskap i Capital Bikepark Locals CK samt underskriven Ansvarsfriskrivningen.

Medlemskap:

Medlemskapet i Capital Bikepark Locals CK löper per kalenderår (1 jan – 31 dec) och kostar 200kr/år.

All vistelse i hallen är på egen risk det medlemmens egna ansvar att teckna lämplig försäkring.

Betala medlemsavgift:

Betala medlemsavgiften via förenings Swish konto med nummer 1236701122 och ange som meddelande personnummer samt namn på den person medlemsavgiften avser.

OBS: Endast medlemsavgifter och entréer till detta konto!

Förnya medlemsavgift:

Betala medlemsavgiften via förenings Swish konto med nummer 1236701122 och ange som meddelande personnummer samt namn på den person medlemsavgiften avser.

OBS: Endast medlemsavgifter och entréer till detta konto!

Ansvarsfriskrivningen:

Skriv ut och fyll i denna ansvarsfriskrivning som ska undertecknas av medlem och även målsman om medlemmen är under år 18 år. Lämna sedan in den vid ert första besök i hallen.

Ansvarsfriskrivningen behöver inte lämnas in om den tidigare är inlämnad och godkänd.

———————————————————-

English version

Capital Bikepark indoor hall, Visättra Sportcenter

A valid membership in Capital Bikepark Locals CK and signed ansvarsfriskrivning is mandatory requirements that needs to be in place before the person is allowed to ride in the hall.

Membership:

Membership in Capital Bikepark Locals CK runs per calendar year (1 January – 31 December) and costs SEK 200/year.

Riding in the park on your own risk, it is the member’s own responsibility to have insurance.

Pay membership fee:

Pay the membership fee via the association’s Swish account with number 1236701122 and enter as a message the social security number and name of the person the membership fee refers to.

NOTE: Only membership and entrance to this number!

Pay the membership fee via the association’s Swish account with number 1236701122 and enter as a message the social security number and name of the person the membership fee refers to.

NOTE: Only membership and entrance to this number!

Ansvarsfriskrivning (Release of Liability, Waiver of Claims, and Assumption of Risks)

Print and fill in this Ansvarsfriskrivning (Release of Liability, Waiver of Claims, and Assumption of Risks) which must be signed by the member and also the guardian if the member is under 18 years of age.

The Ansvarsfriskrivning (Release of Liability, Waiver of Claims, and Assumption of Risks) does not need to be submitted again if it has previously been submitted and approved.