MEDLEMSKAP

Capital Bikepark inomhushall vid Visättra Sportcenter

För att åka i hallen så krävs det giltigt medlemskap i Capital Bikepark Locals KF samt underskriven Ansvarsfriskrivningen.

Medlemskap:

Medlemskapet i Capital Bikepark Locals KF löper per kalenderår (1 jan – 31 dec) och kostar 200kr/år. Olycksfallsförsäkring ingår sedan 2017 i medlemsavgiften. Under 2024 kommer vi troligen byta förbund så 2023 blir sista året olycksfallsförsäkringen ingår . Därefter är det medlemmens egna ansvar att teckna lämplig försäkring.

Betala medlemsavgift:

Betala medlemsavgiften via förenings Swish konto med nummer 1236701122 och ange som meddelande personnummer samt namn på den person medlemsavgiften avser.

OBS: Endast medlemsavgifter till detta konto, entréavgift betalas på plats i hallen med kort eller annat swishnummer.

Förnya medlemsavgift:

Betala medlemsavgiften via förenings Swish konto med nummer 1236701122 och ange som meddelande personnummer samt namn på den person medlemsavgiften avser.

OBS: Endast medlemsavgifter till detta konto, entréavgift betalas på plats i hallen med kort eller annat swishnummer.

Ansvarsfriskrivningen:

Skriv ut och fyll i denna ansvarsfriskrivning som ska undertecknas av medlem och även målsman om medlemmen är under år 18 år. Lämna sedan in den vid ert första besök i hallen.

Ansvarsfriskrivningen behöver inte lämnas in om den tidigare är inlämnad och godkänd.

Olycksfallsförsäkring:

Capital Bikepark Locals KF är sedan 18/11-2016 en del av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och som en del av detta ingår även en olycksfallsförsäkring i medlemskapet. För mer information om villkor och vad som ingår i olycksfallsförsäkringen se:
http://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/korpen.

———————————————————-

English version

Capital Bikepark indoor hall, Visättra Sportcenter

A valid membership in Capital Bikepark Locals KF and signed ansvarsfriskrivning is mandatory requirements that needs to be in place before the person is allowed to ride in the hall.

Membership:

Membership in Capital Bikepark Locals KF runs per calendar year (1 January – 31 December) and costs SEK 200/year.

Since 2017 there is an accident insurance included in the membership fee. In 2024, we will probably change unions so 2023 will be the last year accident insurance is included. Thereafter, it is the member’s own responsibility to have insurance.

Pay membership fee:

Pay the membership fee via the association’s Swish account with number 1236701122 and enter as a message the social security number and name of the person the membership fee refers to.

NOTE: Only membership fees to this account, entrance fee is paid on site in the hall with credit card or other swish number.

Renew membership fee:

Pay the membership fee via the association’s Swish account with number 1236701122 and enter as a message the social security number and name of the person the membership fee refers to.

NOTE: Only membership fees to this account, entrance fee is paid on site in the hall with credit card or other swish number.

Ansvarsfriskrivning (Release of Liability, Waiver of Claims, and Assumption of Risks)

Print and fill in this Ansvarsfriskrivning (Release of Liability, Waiver of Claims, and Assumption of Risks) which must be signed by the member and also the guardian if the member is under 18 years of age.

The Ansvarsfriskrivning (Release of Liability, Waiver of Claims, and Assumption of Risks) does not need to be submitted again if it has previously been submitted and approved.

Accident insurance:

Capital Bikepark Locals KF is since 18/11-2016 part of the Korpen Swedish Motion Sports Association and as part of this, accident insurance is also included in the membership. For more information about what is included in the accident insurance please see:
http://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/korpen.