Utomhussäsongen är i gång !!!

Utomhussäsongen är igång, vi har märkt att våra medlemmar söker sig till utomhusparkerna . Som vanligt stänger Capitalbikepark under sommaren med eventuellt enstaka öppet dagar vid dåligt väder och lov camp. Så håll koll på siten under ”Öppettider” och på våra sociala medier.

Ni som är medlemmar är välkomna att köra i utomhus ramp utanför Capitalbikepark.

Vill man samla ihop ett gäng och hyra hallen maila: info@capitalbikepark.se

Se till att ha koll på öppettiderna, hallen kan vara sporadiskt öppen.

Ride On!!!

Kallelse till Capital Bikepark Locals CK årsmöte -24

Onsdagen den 20 Mars 19:00 i Capital Bikepark hallen Visättra
Föreningen bjuder på fika i samband med mötet.

Föreningen välkomnar fler medlemmar att delta i föreningens verksamhet. Om du är intresserad av att engagera dig i föreningsarbetet som ledare, styrelseledamot, suppleant, revisor så hör av dig via epost till styrelsen@capitalbikepark.se, kontakta någon i den nuvarande styrelsen eller anmäl ditt intresse på plats i samband med årsmötet.

Agenda:

1.        Fastställande av röstlängd för mötet.

2.        Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.        Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.        Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.        Fastställande av föredragningslista.

6.        Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.        Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.        Fastställande av medlemsavgifter.

10.      Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.      Fastställande av arvoden till ledare och funktionärer

12.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13.      Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d)  …(X antal)…….. revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)  …(X antal)…….  ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

14.      Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Välkommen,
Styrelsen
Capital Bikepark Locals CK
styrelsen@capitalbikepark.se

Nu är det snart dags att teckna nytt medlemskap för 2024!!!

Nu är det snart nytt år och nytt medlemskap gäller för alla som kommer besöka hallen under föreningens öppettider under 2024.

Swisha 200:-( skriv medlemmens namn och personnummer ) till 1236701122 .

Ta med kopia på swish inbetalning och ansvarsfriskrivningen ska skrivas ut & tas med undertecknad av medlem & målsman om medlemmen är under 18 år(vi har ett fåtal i hallen om man inte har skrivare hemma).

Är medlemmen under 13 år behöver även vårdnadshavare vara på plats under hela träningspasset under 2024

Ny undertecknad ansvarsfriskrivning gäller för alla i år även om man lämnat en tidigare.

Nytt för i år är att vi nu är medlemmar i Svenska cykelförbundet istället för korpen. I år ingår ingen olycksfallsförsäkring i medlemskapet utan besökarna får själva ansvara för egna försäkringar.

Angående dedikerade Kickbike pass

 Diskussion kring Mixöppet (märkt ”Öppet” i kalender) och dedikerad Kickbike öppet.

Det har nu visat sig att det i nuläget inte finns tillräckligt intresse för att hålla öppet i hallen för dedikerade Kickbike pass, det gäller både för få ledare som kan hålla öppet samt för få kickbike besökare per pass för att det skall bära sig ekonomiskt. För att det skall bära sig ekonomiskt så bör det vara minst 10 betalande åkare per pass.

Styrelsen har därför beslutat att vi åter igen skall hålla Mixöppet (märks ”Öppet” i kalendern) en del av passen per vecka där alla får vara med BMX, MTB, Kickbike, skateboard ,inlines och rullskridskor, men med den begränsning att åkare under 13 år måste ha vårdnadshavare på plats under hela träningspasset.

Om gruppen Kickbike åkare och dess föräldrar ändå vill genomföra separata Kickbike pass, så är de välkomna att samla ihop åkare/ledare och hyra hallen per timme kontakta då info@capitalbikepark.se

Separat Kickbike öppet i Capital Bikepark

Efter att det skett en olyckshändelse i hallen i samband med att det var öppet för mixad träning i hallen tidigare i veckan, så har det framförts önskemål om att kickbike åkning inte bör köras i samband med cykel-öppet. I nuläget är det en mindre grupp av kickbike föräldrar som framfört detta önskemål.

Vi i styrelsen för Capital Bikepark Locals CK är inte främmande för att kickbike åkning i hallen skall kunna ske på egna tider. Men för att detta skall kunna ske, så behövs det ledare som intresserade av att hålla kickbike öppet.

De ledare som idag ställer upp för att hålla öppet i hallen är primärt intresserade av BMX/MTB och våra mix-träningspass har då gjort det möjligt för fler sporter att nyttja hallen samtidigt. Så för att vi skall kunna hålla dedikerade Kickbike pass så behöver vi fler ledare, kickbike föräldrar, äldre kickbike ungdomar/utövare.

Styrelsen har beslutat att vi skall försöka hålla ett dedikerat kickbike pass per vecka fram till jul under vardagarna. Vi planerar att tillsvidare hålla minst ett mix-öppet pass för BMX/MTB/Kickbike, men med den förändringen att barn som deltar på dessa pass skall vara 13år eller äldre.

Om Kickbike gruppen önskar att vi även under 2024 skall fortsätta med dedikerade Kickbike öppet tider, så måste vi hitta personer som kan ställa upp som ledare för dessa pass. Det bör finnas minst 2 ledare per pass + en backup ifall någon blir sjuk eller får förhinder.

Anmäl ert intresse till info@capitalbikepark.se så vidarebefordrar vi dessa intresseanmälningar till kickbike gruppen.

Läs detta innan ni besöker hallen!

Till våra medlemmar i föreningen Capitalbikepark Locals CK!!

Hösten närmar sig och det är dags att börja öka på med öppettider i hallen.

Det är en del förändringar i föreningen, det är viktigt att alla läser detta innan ni besöker hallen.

Föreningen kommer gå ur korpen och istället gå med i Svenska Cykelförbundet vilket är mer passande för vår verksamhet.

Det innebär att föreningen ej kommer att erbjuda den kollektiva olycksfallsförsäkring vi haft genom korpen. All åkning och vistelse i hallen är på egen risk!

Som medlem måste man själv se till att ha sina egna försäkringar!!

Det kommer även justera priserna något.

Medlemskap :200kr/kalender år

Entre’ :60kr per träningspass.

Klippkort :10 gånger :500kr (är personligt)

Man kommer endast kunna betala medlemsavgiften och entréer med Swish!!! Till detta nummer 123 670 11 22 (betala först när ni är på plats i hallen!!)

Kiosk, butik m.m kan betalas med kort eller Swish till detta nummer 123 239 16 05.

Viktigt är att ni inte betalar något innan ni är på plats i receptionen i hallen. För att undvika fel och att vi missar att registrera någon betalning!!

Kontanter försvinner helt!!! Alltså man kan ej betala med kontanter!!

Välkomna!!

Styrelsen Capitalbikepark Locals

Gott nytt år. Dags att teckna nytt medlemskap för 2023

Nu är det nytt år och nytt medlemskap gäller för alla som kommer besöka hallen under 2023.

För er som var medlemmar under 2022 räcker det med att Swisha 150:-( skriv medlemmens namn och personnummer ) till 1236701122 (är du under 18 år ska målsman även skriva under).

Ta med kopia på swish inbetalning och( ansvarfriskrivningen finns att skriv på i hallen om man inte lämnat en 2022) vid första besöket 2023.

Jullovs Camp Kickbike/BMX Onsdagen 28 december kl.12-16

Om intresse finns så kör vi nu, ett fyra timmars Camp med instruktörer i BMX & Kickbike på plats. Endast föranmälda platser!! Vi återkommer efter sista anmälningsdag (22 dec..) om man har fått plats till campet m.m. !!

Denna dag är det endast camp deltagare som får åka i hallen.

Plats: Capitalbikepark Dag: Onsdag 28 December. Tid: 12.00-16.00

Ett lättsamt camp här kan man välja om man bara vill hänga för att hitta nya vänner med samma intresse eller utveckla sin åkning med sin Kickbike eller BMX ,eller varför inte ta med både sin BMX och Kickbike om man har ett intresse för båda. Våra instruktörer cirkulerar i hallen och ger tips råd.

Vi kommer även ha ett begränsat antal hyr utrustning på plats för den som är sugen att prova på men inte har egen BMX eller Kickbike .

Finns även möjlighet för skateboard intresserade att medverka på Campet ,dock kommer vi denna gång endast ha BMX & Kickbike instruktör på plats.

Vi kommer ha olika roliga kring aktiviteter för att bryta av lite i åkningen. Vad det blir är en överraskning!! Vi har även en mini butik på plats där man kan titta på lite prylar:-)

Vi tar emot begränsat antal deltagare. Blir det färre än 10 deltagare flyttas campet till senare datum. Vi meddelar via mail efter sista anmälningsdag .Blir efterfrågan stor lägger vi till ytterligare en camp dag, vi återkommer i så fall med dag/tid.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in campet med kort varsel vid sjukdom eller för få deltagare!!! Viktigt är om man har minsta tecken på sjukdom måste man stanna hemma.

Man anmäler sig till info@capitalbikepark.se med för/efternamn, fullständigt personnummer, telefonnummer och sport (ex. Kickbike eller BMX). Skriv även om ni är medlemmar eller ej.

Priset är 600:- för medlemmar 2022 . Ej medlem 2022 är priset 750:- och man behöver då om man ej är medlem -2022 även ta med denna blankett underskriven av målsman och åkare. 

capital-bikepark-ansvarsfriskrivning-170104.pdf (idrottonline.se)

Schema!!

12.00 Registrering/Introduktion /Uppvärmning.

12.30 Trickskola BMX /Kickbike

13.00 Fri åkning/ Roliga prova på aktiviteter / Matrast (egen eller så finns Billys & Gorbys att köpa)

14.00 Trickskola BMX /Kickbike

15.00 Fri åkning/ Roliga prova på aktiviteter .

16.00 Slut!!

Day Camps i Capitalbikepark Kickbike/BMX

Vi har under en tid ordnat Day Camps i Kickbike och BMX i Capitalbikepark som varit väldigt uppskattade. För att vi ska nå ut till alla som kan vara intresserade har vi en mail lista där vi gör utskick när ett camp är planerat. Om ni är intresserade av dessa camp eller har kompisar som är . Maila er email adress till: info@capitalbikepark.se så lägger vi in er i vår mail lista.

Här under en film hur våra camp kan se ut i BMX & Kickbikes med instruktörer som både har SM och VM titlar på sin meritlista.


Här nedan lite upplägg och information om Campet:

Plats: Capitalbikepark Dag:?. Tid: ?

Ett lättsamt camp för er som älskar BMX eller Kickbike. Här kan man välja om man bara vill hänga för att hitta nya vänner med samma intresse eller utveckla sin åkning med sin Kickbike eller BMX ,eller varför inte ta med både sin BMX och Kickbike om man har ett intresse för båda. Våra instruktörer cirkulerar i hallen och ger tips råd.

Vi kommer även ha ett begränsat antal hyr utrustning på plats för den som är sugen att prova på men inte har egen BMX eller Kickbike .Finns även möjlighet för skateboard intresserade att medverka på Campet ,dock kommer vi denna gång endast ha BMX & Kickbike instruktör på plats.

Vi kommer ha olika roliga kring aktiviteter för att bryta av lite i åkningen. Vad det blir är en överraskning!!

Vi har även en mini butik på plats där man kan titta på lite prylar:-)

Vi tar emot begränsat antal deltagare. 
Blir det färre än 10 deltagare flyttas campet till senare datum. Vi meddelar via mail efter sista anmälningsdag(?) .Blir efterfrågan stor lägger vi till ytterligare en camp dag, vi återkommer i så fall med dag/tid.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in campet med kort varsel om det kommer nya restriktioner ,vid sjukdom eller för få deltagare!!! Viktigt är om man har minsta tecken på sjukdom måste man stanna hemma.

Man anmäler sig till info@capitalbikepark.se med för/efternamn, fullständigt personnummer, telefonnummer och sport (ex. Kickbike eller BMX). Skriv även om ni är medlemmar eller ej.

Priset är 600:- för medlemmar 2022 . Ej medlem 2022 är priset 750:- och man behöver då om man ej är medlem -2022 även ta med denna blankett underskriven av målsman och åkare. 
capital-bikepark-ansvarsfriskrivning-170104.pdf (idrottonline.se)

Schema!!
12.00 Registrering/Introduktion /Uppvärmning.
12.30 Trickskola BMX /Kickbike
13.00 Fri åkning/ Roliga prova på aktiviteter / Matrast (egen eller så finns Billys & Gorbys att köpa)
14.00 Trickskola BMX /Kickbike
15.00 Fri åkning/ Roliga prova på aktiviteter .
16.00 Slut!!