Separat Kickbike öppet i Capital Bikepark

Efter att det skett en olyckshändelse i hallen i samband med att det var öppet för mixad träning i hallen tidigare i veckan, så har det framförts önskemål om att kickbike åkning inte bör köras i samband med cykel-öppet. I nuläget är det en mindre grupp av kickbike föräldrar som framfört detta önskemål.

Vi i styrelsen för Capital Bikepark Locals CK är inte främmande för att kickbike åkning i hallen skall kunna ske på egna tider. Men för att detta skall kunna ske, så behövs det ledare som intresserade av att hålla kickbike öppet.

De ledare som idag ställer upp för att hålla öppet i hallen är primärt intresserade av BMX/MTB och våra mix-träningspass har då gjort det möjligt för fler sporter att nyttja hallen samtidigt. Så för att vi skall kunna hålla dedikerade Kickbike pass så behöver vi fler ledare, kickbike föräldrar, äldre kickbike ungdomar/utövare.

Styrelsen har beslutat att vi skall försöka hålla ett dedikerat kickbike pass per vecka fram till jul under vardagarna. Vi planerar att tillsvidare hålla minst ett mix-öppet pass för BMX/MTB/Kickbike, men med den förändringen att barn som deltar på dessa pass skall vara 13år eller äldre.

Om Kickbike gruppen önskar att vi även under 2024 skall fortsätta med dedikerade Kickbike öppet tider, så måste vi hitta personer som kan ställa upp som ledare för dessa pass. Det bör finnas minst 2 ledare per pass + en backup ifall någon blir sjuk eller får förhinder.

Anmäl ert intresse till info@capitalbikepark.se så vidarebefordrar vi dessa intresseanmälningar till kickbike gruppen.