Angående dedikerade Kickbike pass

 Diskussion kring Mixöppet (märkt ”Öppet” i kalender) och dedikerad Kickbike öppet.

Det har nu visat sig att det i nuläget inte finns tillräckligt intresse för att hålla öppet i hallen för dedikerade Kickbike pass, det gäller både för få ledare som kan hålla öppet samt för få kickbike besökare per pass för att det skall bära sig ekonomiskt. För att det skall bära sig ekonomiskt så bör det vara minst 10 betalande åkare per pass.

Styrelsen har därför beslutat att vi åter igen skall hålla Mixöppet (märks ”Öppet” i kalendern) en del av passen per vecka där alla får vara med BMX, MTB, Kickbike, skateboard ,inlines och rullskridskor, men med den begränsning att åkare under 13 år måste ha vårdnadshavare på plats under hela träningspasset.

Om gruppen Kickbike åkare och dess föräldrar ändå vill genomföra separata Kickbike pass, så är de välkomna att samla ihop åkare/ledare och hyra hallen per timme kontakta då info@capitalbikepark.se