Vill du att Capital Bikepark ska finns kvar, bli större eller förändras?

Capital Bikepark byggdes för tio år sedan . Både anläggning och ramper är helt byggt med privata medel och har under dessa 10 år drivits ideellt av några av våra medlemmar i föreningen Capital Bikepark Locals.

Tyvärr börjar nu underhållsbehovet på hallen bli så omfattande att vi är rädda för att vi måste avveckla Capital Bikepark inom snar framtid. Alternativt att kommunen/kommunerna kan hjälpa till ekonomiskt för att åtgärda det akuta underhållsbehovet och nödvändiga förbättrings åtgärder.

Vi har varit på möte med kommunen och fått klart för oss att enda sättet att få hjälp är om vi alla medlemmar enas och skickar ett mail till beslutfattarna i kommunerna, politiker och tjänstemän. Ni som bor i andra kommuner än Huddinge, maila då gärna både Huddinge kommun och era lokala politiker och tjänstemän.

Det behöver inte vara något märkvärdigt, det kan räcka med att skriva t.ex.:
Rädda Capital Bikepark!, Bygg ut Capital Bikepark!, Mer MTB banor/hinder i Capital Bikepark!, Vi vill ha en pumptrack i Capital Bikepark!, Isolera Capital Bikeparks tältahall!,
Vi vill att Capital Bikparks skall vara öppet mer!, Mer aktiviteter på loven i Capital Bikepark!, eller något liknande.

Tillsammans kan vi rädda och utveckla Capital Bikeparks till något ännu större och bättre!

Huddinge kommun
Politiker:
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Vibeke Bildt (L), E-post: vibeke.bildt@huddinge.se

Kommunstyrelsen:
Daniel Dronjak, (M), Segeltorp, Ordförande, E-post: daniel.dronjak@huddinge.se
Malin Danielsson, (L), Skogås, 1:e v ordf, E-post: malin.danielsson@huddinge.se
Jelena Drenjanin, (M), Huddinge, 2:e v ordf, E-post: jelena.drenjanin@huddinge.se

Kommunfullmäktige:
Nils Johnson, (M), Huddinge, Ordförande, E-post: nils.johnson@huddinge.se
Kennet Bergh, (M), Huddinge, 1:e v ordförande, Epost: kennet.bergh@live.se
Erling Karlsson, (S), Huddinge, 2:e v ordförande, E-post: erling.karlsson@huddinge.se

Tjänstemän:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningsdirektör
Marina Högland, E-post: marina.hogland@huddinge.se
Fritidschef
Kicki Johansson, E-post: christina.johansson2@huddinge.se