KONTAKT

Hallen (Capital bikepark)Besöksadress: Kvarnängsvägen 1, Visättra.

E-mail: info@capitalbikepark.se

Föreningen ”Capital Bikepark Locals”Besöksadress:Kvarnängsvägen 1, Visättra.

Postadress: Capital Bikepark Locals C/O Visättra Sportcenter. Kvarnängsvägen 1         141 49 Huddinge

E-mail: info@capitalbikepark.se Organisationsnummer: 802450-5995

Visättra sportcenterBesöksadress:Kvarnängsvägen 1, Visättra.

Telefon: 08-535 345 53

E-mail: Anna-Karin.Soderquist@huddinge.se